Årsaftale

Savecost gennemfører en analyse af virksomhedens eksisterende affaldsløsning med henblik på, at anbefale tiltag og optimeringer af virksomhedens affaldsløsning. Der arbejdes ud fra et no cure, no pay princip således, at Savecost ikke optjener vederlag, medmindre der foreligger besparelser for virksomheden. 

Anbefaler Savecost imidlertid en eller flere løsninger, der medfører en besparelse for virksomheden, udgør vederlaget den samlede årlige besparelse første år. Så man kan sige at virksomhedens udgifter nulstilles det første år og dernæst er der fuld gevinst!


← Back to Section