Flerårsaftale

Savecost gennemfører en analyse af virksomhedens eksisterende affaldsløsning med henblik på, at anbefale tiltag og optimeringer af virksomhedens affaldsløsning. Der arbejdes ud fra et no cure, no pay princip således, at Savecost ikke optjener vederlag, medmindre der foreligger besparelser for virksomheden.

Aftalen løber i 4 år fra dato for implementering af nye løsninger. 
Som vederlag modtager Savecost 50 % af de årlige besparelser, med udgangspunkt i de faktiske realiserede mængder og priser. 
Efter en 6 måneders periode udarbejder rådgiveren en opfølgning, baseret på de realiserede mængder og priser i perioden. Der vil i hele aftaleperioden blive afholdt opfølgningsmøder, hvor vederlaget reguleres i overensstemmelse med resultatet af den forudgående periode og løsningerne rettes til.


← Back to Section