Services

Årsaftale
Er vores mest anvendte samarbejdsaftale, som vi anbefaler ved mindre og ikke specielt komplekse affaldshåndteringer.
Flerårsaftale

Denne samarbejdsaftale anbefales i forbindelse med større komplekse affaldshåndteringer, hvor affaldsmængder kan være meget varierende.