Hvordan gennemgår vi brandteknik?

Hvordan gennemgår vi brandteknik?

Når det gælder brandtekniske løsninger, så er markedet om end endnu mere uigennemskueligt som renovationsbranchen. Der er regler for udstyr, mængde, serviceeftersyn, trykprøvning m.m.

Markedet bærer præg af, at have mange forskellige leverandører, som hver for sig tilbyder forskellige abonnementer og aftaler, som ikke er sammenlignelige. Derfor tilbyder vi hos Savecost, også vores ekspertise på dette felt.

Ved en brandteknisk analyse vurderer vi udgifterne til brandmateriel og stationære anlæg m.v.  
Vi gennemgår redningsabonnementer herunder vejhjælp, nødhjælpskasser og andet.  
Som regel med betydelige besparelser til følge.

 

Se også Miljøoptimering & El optimering


← Back to Section