Arbejdsproces

Affaldsloesningproces


Her vises den typiske arbejdsproces for gennemgangen af vore kunders affaldsløsninger.

Tilsyn:
Vi kontrollerer den bestående løsning mht. kapacitet, effektivitet, genbrug, pladsforhold m.m. Disse informationer noteres til videre behandling.

Rapport:
På baggrund af fakturamateriale samt tilsyn gennemføres analyse af affaldsløsningen. Ny løsning genereres og priser sammenlignes ud fra det generelle markedsniveau. Resultaterne sammenfattes i en rapport

Implementering:
Vi vil gerne være 
behjælpelige med implementering af den anbefalede løsning, uden yderligere omkostninger. Ligesom vi er behjælpelige med eventuel opsigelse af nuværende leverandører

Opfølgning:
Et halvt til et helt år efter implementering, kan kunden sende bilag til Savecost omkring den nye løsning. Vi vil derpå uden beregning vurdere hvorvidt løsningen er fuldt implementeret til korrekte priser.