Miljøoptimering, affaldsløsning og genbrug.


Savecost er et rådgivningsfirma, hvis formål er at optimere vore kunders miljøomkostninger.

Vi hjælper både private og offentlige virksomheder med besparelser indenfor affaldshåndtering, brandteknisk udstyr og el..

Vi har valgt en arbejdsproces, der betyder en meget lille ressource allokering fra kundens side. Ud fra fakturamateriale og praktisk gennemgang af logistikken, gennemgår vi alle affaldsfraktioner med henblik på optimering. Det samles i en overskuelig rapport, der generelt viser besparelser på 40 %.


Vi honoreres efter den besparelse vi skaber, således nulstilles omkostningerne det første år, og efterfølgende har kunden selv den fulde besparelse. win-win-win for alle; kunden, os og miljøet.


Hvorfor rådgivning?

Rådgivning indenfor dette felt er nødvendigt, idet det er et svært gennemskueligt marked, hvor regler skifter fra kommune til kommune. Vi gør genbrug nemt og bekvemt, med det korrekte økonomiske udgangspunkt: 

Kan det betale sig?


Der er mange parametre i hele affalds- og miljø området. Vi kender dem alle og ved helt præcist hvorledes vi kan optimere netop din situation.

 

Tøv ikke med at kontakte os, der er penge i skidtet!

Vores Produkter

Vores Services